Critical error at start • Hey,
  When starting H2N i instantly get critical error:

  System.AggregateException: Wyjątków zadania nie zaobserwowano ani przez oczekiwanie na zadanie, ani przez uzyskanie dostępu do jego właściwości Exception. W wyniku tego niezaobserwowany wyjątek został wywołany ponownie przez wątek finalizatora. ---> Npgsql.PostgresException: XX001: invalid page in block 34493 of relation base/16385/69202
  w Npgsql.NpgsqlConnector.<DoReadMessage>d__148.MoveNext()
  --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek ---
  w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  w System.Runtime.CompilerServices.ValueTaskAwaiter1.GetResult() w Npgsql.NpgsqlConnector.<ReadMessage>d__147.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w Npgsql.NpgsqlConnector.<ReadMessage>d__147.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w System.Runtime.CompilerServices.ValueTaskAwaiter1.GetResult()
  w Npgsql.NpgsqlDataReader.<Read>d__28.MoveNext()
  --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek ---
  w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  w Npgsql.NpgsqlDataReader.Read()
  w Common.QueryExtensions.<ExecuteQuery>d__41.MoveNext() w Hand2NoteCore.Database.PlayersRepository.Reload() w Hand2NoteCore.Database.PlayersRepository.Load() w System.Threading.Tasks.Task.Execute() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- ---> (Wyjątek wewnętrzny #0) Npgsql.PostgresException (0x80004005): XX001: invalid page in block 34493 of relation base/16385/69202 w Npgsql.NpgsqlConnector.<DoReadMessage>d__148.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w System.Runtime.CompilerServices.ValueTaskAwaiter1.GetResult()
  w Npgsql.NpgsqlConnector.<ReadMessage>d__147.MoveNext()
  --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek ---
  w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  w Npgsql.NpgsqlConnector.<ReadMessage>d__147.MoveNext()
  --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek ---
  w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  w System.Runtime.CompilerServices.ValueTaskAwaiter1.GetResult() w Npgsql.NpgsqlDataReader.<Read>d__28.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Npgsql.NpgsqlDataReader.Read() w Common.QueryExtensions.<ExecuteQuery>d__41.MoveNext()
  w Hand2NoteCore.Database.PlayersRepository.Reload()
  w Hand2NoteCore.Database.PlayersRepository.Load()
  w System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---

  Inner exception
  Npgsql.PostgresException (0x80004005): XX001: invalid page in block 34493 of relation base/16385/69202
  w Npgsql.NpgsqlConnector.<DoReadMessage>d__148.MoveNext()
  --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek ---
  w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  w System.Runtime.CompilerServices.ValueTaskAwaiter1.GetResult() w Npgsql.NpgsqlConnector.<ReadMessage>d__147.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w Npgsql.NpgsqlConnector.<ReadMessage>d__147.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w System.Runtime.CompilerServices.ValueTaskAwaiter1.GetResult()
  w Npgsql.NpgsqlDataReader.<Read>d__28.MoveNext()
  --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek ---
  w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  w Npgsql.NpgsqlDataReader.Read()
  w Common.QueryExtensions.<ExecuteQuery>d__4`1.MoveNext()
  w Hand2NoteCore.Database.PlayersRepository.Reload()
  w Hand2NoteCore.Database.PlayersRepository.Load()
  w System.Threading.Tasks.Task.Execute()

  After restarting computer this error occurs little later, maybe 10-30 minutes.
  Im using 3.2.1.202 version, didnt update because then its not working with my firewall or something...
  I tried disabling firewall and antyvirus avira but didnt help.
  Edit: updated H2N, same error
  What can i do?


 • Global Moderator

  Please try to remove the file DbServer.cg that is located in the folder C:\Program Files\Hand2Note by default.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Hand2Note was lost, please wait while we try to reconnect.